Nấu bánh chưng | Hoang vắng | Chiều cuối năm

Posted: 05/02/2019 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Nấu bánh chưng

Nước sôi chăm chút phải thường xuyên
Củi lửa châm đều chớ có quên
Nén bánh cho rền nhờ em nhé
Cỗ bàn ngày tết mới nên duyên

 

Hoang vắng

Chầm chậm ngày đi những bước xiêu
Tường câm vạt nắng lắt lay theo
Tàn đông tiếng dế buồn hiu hắt
Lá rụng ngoài hiên khua giấc chiều
Ngấn lệ sầu hoen ngùi nỗi nhớ
Môi khô xao xác lặng lời yêu
Mơ hồ vó ngựa trên đường vắng
Có phải người về ngõ tịch liêu?

 

Chiều cuối năm

Nắng ngoài hiên vắng nắng trong veo
Thôi đã buông lơi dải lụa điều
Vùi nhúm tàn tro vào ký ức
Tình đầu tình cuối thiết tha nhiều
Vẫy tay từ biệt hương mùa cũ
Chiều vội âm thầm nhuốm hắt hiu
Ngơ ngẩn mình ta ngồi tựa cửa
Chờ đêm nay nữa gió về theo

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.