Thơ bông phèng. tết ủn ỉn | Tặng ngọn gió bắc mùa sáng tạo

Posted: 06/02/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Thơ bông phèng. tết ủn ỉn

xướng âm

âm quá. không cù rủ mặt đường
giữa mùa băng cực níu tai ương
ngón chân tìm một lỗ để thở
cùng tóc râu túa đời tha phương

40 năm xỏ giày mang ủng
không dám. chưa quen cái lạnh tràn
hồn tóp teo dưới tầng áo xống
bận. hay đừng rồi cũng hở hang

chu mẹt ui mớ mình chân đất
lội bùn phăng ruộng xuống đồng quê
tình có bao giờ như ngọn lúa
cứa ngang hông vào giữa hội tề

thì ra xuân dìa nghe chập chộ
tết nhứt mùi nắng mới tràn lan
tuổi nhỏ tuổi già ới tuổi đợi
tuổi của âm âm chấm xuống hàng

thời vận

bọn trẻ còn dám “đi bão”
thì mình đằng vân chút chơi
miễn là đừng mê mẩn gió
phượt hết yên ba một thồi

gạ gẫm chàng luân

bây giờ. làm gì cũng cụt ngủn
mà đời lận lưng cứ dài ra*
không phải. tự nhiên ngày xiêu vẹo
tuổi con tuổi trẻ nẻ tuổi già

ông bạn tôi có một ổ tình*
xài hoài mà nỏ thấy thất kinh
cái nợ đời buồn nên cấu mãi
một chữ nên câu vạn miếu đình

(* Ổ Tình Lận Lưng – Luân Hoán)

điện chu

mặt vuông còn một chút điện bầm
mình thì cố lết xong câu hâm
chữ mô không sáng mà chạng vạng
đợi pháo xuân sang nổ cái ầm

trui

ngủ nướng cho trây thêm chút lười
một chút lừng phừng mộng loi choi
đáo đôn đôn đáo nhà thả lỏng
đi xuống đi lên cũng đụng người

 

Tặng ngọn gió bắc mùa sáng tạo

ngoái cổ nhìn lại một năm*
mỏi. ừ mỏi cổ
mà rằm thì chưa
vẫn sáng như thân tạo
mùa
mai-lan-cúc-trúccùng đua nở tình
nụ. là nụ biếc xuân nghinh
ngọn gió bắc thổi tang tình dao ca
ờ. thì đất của người ta
khéo thay lúa giống đẹp nhà tư duy
đời hân thưởng** giữa kiên trì
mai này mốt nọ
dài ghi bước trình
chúc mừng sáng tạo lung linh

(chữ: * hồ đình nghiêm. ** nguyễn thị khánh minh)

Hoàng Xuân Sơn
Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.