Lời đầu năm gởi người cố xứ

Posted: 19/02/2019 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

Sáng nay người nhắn ta về thăm
hết tết rồi nhưng vẫn còn xuân.
Xác pháo dẫu phai từ gió bụi
tình làng vẫn thắm nghĩa đông lân.

Từ dạo nồm reo ngang đồng nội
đường quê lấp lánh nụ ai cười.
Ta dạo về thăm tình mở hội
chung lòng nuôi dưỡng mạch nguồn vui.

Cứ tưởng ra đi là quên tất
đâu ngờ nỗi nhớ lại đầy thêm.
Xứ người không én bay quay quắt
vẫn cuộn lòng lên nỗi nhớ nhà.

Ta như con nước chia đôi hướng
miệt mài trôi chẳng thiết dốc, triền…
Những vấp ngã giữa đời đâu sá kể
những tình oan trái cũng nguôi, quên…

Bên ấy mưa xuân chừng có kịp
em về áo mới ướt đêm không?
Để hoa trong mắt còn tươi mãi
ánh hồng rực sáng trên quê hương.

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.