Mưa đêm qua | Bùn sen

Posted: 20/02/2019 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Mưa đêm qua

Thì cứ ngồi yên nghe gió hú
Mưa đêm qua một trận đã đời
Rừng xơ xác và mùa thu ngơ ngác
Những cuộc đời biền biệt chẳng tăm hơi.

Thì cứ rót tràn ly khổ đế
Bốn mùa trôi lừng lững hồn nhiên
Ngày sẽ hết và hoàng hôn đẫm lệ
Những bở lau gió dậy khúc tang tiền.

Thì cứ ngồi nghe mưa tam muội
Reo êm đềm róc rách tận nguồn tâm
Sông suối cạn một ngày không hẹn trước
Người muôn năm sẽ về giữa trăng rằm.

Ngày lừng lững, tiếng rừng khua khúc khích
Nắng chở đầy thóc lúa vị lai
Mây vẫn bay, ngang trời cổ tích
Tâm cảnh hề, ai rót với hai tay.

 

Bùn sen

Từ ta bủa lưới lên trời
Câu thơ ở lại chia đời bùn đen
Nồng nàn gạo nếp tháng giêng
Cây cau trổ mã sẽ nghiêng phương nào
Còn chăng những ngọn nắng đào
Con đường đất bụi sao ngào ngạt hương.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.