Tháng giá | Là hụi là khoan

Posted: 26/02/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Tháng giá

mặt trời âm âm
mặt mình bì bì
ngày đông rờ rẩm
chút nắng từ bi

chớ đứng xớ rớ
tuyết phủ cô hồn
gió luồn tim mạch
ạch đụi bàng môn

em ơi em ơi
giá như mình còn
đội thêm cái nón
mang thêm cái dù
trời tối hù hù
đất chờ quang quẽ
mình chờ khoe khỏe
vọc lại chút màu
lâu rồi. thiệt tệ

lâu rồi kiệt quệ
còn chi em ơi
còn một chút đời
vo như tờ giấy
ngồi đây quên đấy
còn một dúm tro
miệt mài tra lão
còn chút mày mò
răng cỏ lộn lạo

feb. 7, 2019

 

Là hụi là khoan

nhớ tác động viên Trần Đại Lộc

tui hâm hâm
giở ấm đầu
ra khỏi mỏ ác
tìm câu khoan hò
là hụi (nì)
thúng đã đầy tro
là khoan (hí)
hốt cái lò mò đem chôn
khoan rằng: no góp đói dồn
hụi/khoan bỏ chợ đem con tội tình
tui ương ương
gi(d) ở tấm mình
khoan hò khoan hụi
bóng
hình
ở mô

feb. 12, 2019

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.