Có năm ngón nhỏ

Posted: 05/03/2019 in Thơ, Đỗ Quyên

Đỗ Quyên
(Gửi H., T., C. và K.)

Chúng mình chẳng thèm dựng lên một nắm đấm
dù đời mỗi người cũng lắm sự te tua
(ừa thì chém gió quả là có đấy
chém tào lao cho tiêu cơm trôi phở tan trà)

Mà đâu ham như
“năm anh em trên một chiếc xe tăng” *
hòa bình bốn thập niên có lẻ rồi hỡi tăng ơi súng

Duyên trời phận đất nổi trôi sao đó
hốt nhiên tụ lại Edmonton
năm người

Ôi Edmonton xa lạ
Edmonton trắng xóa
Edmonton mêng mang
bỗng hóa thành “bàn tiệc quần hùng”
hai đêm hai ngày năm đứa
năm lỗ miệng mười con mắt cái tai
cốt nhất là năm trọn vẹn – trái tim

Này
cứ như Trung niên thi sĩ lại hóa hay
“Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày bóng con” **

Vancouver, 25/9/2018 – 20/2/2019
Đỗ Quyên

(*) Thơ Hữu Thỉnh
(**) Thơ Bùi Giáng

Nguồn: Tác giả gừi

Đã đóng bình luận.