Một ngày của Phan

Posted: 05/03/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tặng Hải


Nhà thơ Phan Tấn Hải

tôi biết bạn làm thơ sáng sớm
chấp giọt sương trong điềm rưng rưng
tôi biết bạn làm thơ bữa trưa
để chụp bắt bóng ngọ chùng chình

vẫn là bạn ngồi im như tượng
mặt trời neo làm một giấc cao
ngọn gió phẩy xuống ngăn hồi hướng
nơi tâm thất vọng tiếng thì thào

nghe đâu bạn ủ thơ tới chiều
mái tranh lam viền bâu áo khói
tôi nhìn bạn thức giấc đêm búi
thu quén ngày mai chút diện người

tôi nhìn theo thấy bạn đứng yên
cảm thức như mặt phẳng thật hiền
phút giây nào cũng chăm hoàng diệu
na nhau về chốn cũ thần tiên

Hoàng Xuân Sơn
15 dec. 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.