Cười khan

Posted: 07/03/2019 in Huỳnh Tâm Hoài, Thơ

Huỳnh Tâm Hoài

Mới hai năm… có lâu gì mấy
Còn phây phây bè bạn say sưa
Cuộc đời vui… chẳng lo cuộc sống
Có tiền hưu… chẳng phải cày bừa

Đùng một cái… ngã lăn ra bịnh
Mấy tháng trời năm vạ nhà thương
Tưởng đâu đã xụi lơ cán cuốc
Cũng may thời… chống gậy vô ra

Giờ hoảng quá… nghe lời bác sĩ
Sống cữ kiêng không dám bê tha
Thịt, mỡ, rươu chè… đành chừa láng
Độn rau… đậu hũ… buổi cơm qua

Ngày vắng vẻ… hết còn bè bạn
Thấy rõ đời…. mới sáng mắt ra
Đời là vậy… sá chi mà oán
Thôi… đành vỗ trán… cười… kha… kha!

Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.