Đêm trừ tịch khóc Lê Ngọc Bình

Posted: 11/03/2019 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

bĩ ngạn một mình mầy qua sớm
ban bè duyên tận chẳng còn nhau
người về không kịp người đi mất
hận quá Bình cơ Đức cống ơi !

bĩ ngạn bây giờ mưa hay nắng
chiều tối đêm tàn hay sớm mai
bạn bè tuổi già như tỉnh vật
rượu không uống nổi lệ cạn khô

bĩ ngạn bây giờ tao bệnh lão
còn một bước thôi sẽ gặp nhau
đừng sợ quá lâu không gặp lại
uống rượu cười vui những cơn say

bĩ ngạn biết đâu không rượu uống
sợ không đủ hứng để làm thơ
tri kỷ vào bài thơ con cóc
cũng đã rồi thôi một kiếp người.

Thương Tử Tâm
(Xuân Kỹ Hợi 2019)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.