Đám khói đã nhập vào mây

Posted: 14/03/2019 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
người là ai?
giấc mộng của thần linh
hay
một vai kịch của cõi tạm?

2.
vệt khói của chân như
hay
chỉ là giấc mơ dở dang
của cô gái hát rong?

3.
một ngày từ cõi ta bà
nơi bóng tối của điệp trùng
các hạt mầm bất đắc dĩ
luôn chờ hoài thai.

4.
những chuyến đi
và liên tục những chuyến đến
lớp lớp các giấc mơ khởi đầu
luân chuyển và kết thúc.

5.
người là ai?
giọt máu đánh rơi thời tiền sử?
hay oan khiên đang tụ hội
cho mai sau?

6.
người là ai?
đám khói tội tình đã nhập vào mây?
hay cơn mưa chẳng mong đợi đã hòa vào dòng sông
ra biển chẳng quay về?

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.