Bên dòng sông Trẹm

Posted: 20/03/2019 in Âm Nhạc, Hương Lan, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Hương Lan
ban_ky_am


Hương Lan và Phan Ni Tấn

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Đã đóng bình luận.