Archive for the ‘Hương Lan’ Category

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Hương Lan
ban_ky_am


Hương Lan và Phan Ni Tấn

Nguồn: Tác giả gửi nhạc, âm bản mp3 và ảnh.

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Thơ: Phạm Hòa Việt; Tiếng hát: Hương Lan & Hoài Nam
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.