Archive for the ‘Hoài Nam’ Category

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Thơ: Phạm Hòa Việt; Tiếng hát: Hương Lan & Hoài Nam
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đinh Cường; Tiếng hát: Hoài Nam


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file