Tôi vẫn trở về

Posted: 11/05/2012 in Âm Nhạc, Hoài Nam, Thơ, Trần Quang Lộc, Đinh Cường

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đinh Cường; Tiếng hát: Hoài Nam


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.