Archive for the ‘Phạm Hòa Việt’ Category

Trần Quang Lộc

Sáng tác: Trần Quang Lộc; Thơ: Phạm Hòa Việt; Tiếng hát: Hương Lan & Hoài Nam
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.