Mưa hạ | Khói sương

Posted: 21/03/2019 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Mưa hạ

Treo tôi lơ lững hiên trời
Nghe cơn mưa hạ gõ thời vãng lai
Lâm râm giọt vắn giọt dài
Tóc sương trổ muộn một vài búp sen
Cỏ xanh đợi tiếng dế rền
Tôi mang mùa hạ lênh đênh theo người.

 

Khói sương

Ngồi yên đó, ngó mơ hồ
Bốn phương thơ thới một tờ giấy không
Rền trong đá tiếng ngựa hồng
Đất đai máy động dòng dòng kinh tâm
Trăm năm hạt bụi tơ tằm
Bỗng tiêu sái bỗng phiêu trầm khói sương.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.