Điệu lý chim chiều

Posted: 02/04/2019 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Minh Đạt, Nguyễn Hữu Tân, Thơ

Nguyễn Hữu Tân

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Minh Đạt
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.