Sâu và hoa

Posted: 02/04/2019 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

Con sâu tìm đến hoa
Hay hoa đã mời sâu?
Ta đi với bạn hữu
Giờ buông nhau ai đau? 
Bạn khác gì sướng khổ
Nằm lặng lẽ trong đầu
Chẳng mấy khi ngoái lại
Vậy mà vẫn thấy nhau

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.