Trong hạt mưa sa | Tên tuổi đất trời

Posted: 18/04/2019 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Trong hạt mưa sa

Trong hạt mưa sa mùa gió bấc
Em gối đầu lên những cánh diều
Đường xa sợi nắng chiều luân lạc
Đời thắp vàng lên nỗi hắt hiu.

Thì cứ rung theo chùm bông giấy
Với tấc lòng xưa nghĩa đất trời
Phượng vĩ qua đời ngày oan trái
Những cuộc đời bỗng chốc, nổi trôi.

Thì về đây, hòa âm mùa gió lộng
Bờ cát hiền và mây trắng xôn xao
Về đánh võng giữa bốn mùa thơ mộng
Trăng sẽ lên, sẽ nhã nhạc ngọt ngào.

Như lẫn như ngây cùng với núi
Cây bần già bỗng trổ lá đơm bông
Mai về tá túc dòng sông cũ
Sóng vỗ muôn năm, một tấm lòng.

 

Tên tuổi đất trời

Hỏi chi tên tuổi đất trời
Từng giờ bụi tạc từng đời núi non
Hỏi chi trời đất vuông tròn
Đun tràn mối mọt gặm mòn xương da
Nắng mưa và lệ hải hà
Đơm lòa bóng nhạt con trăng già bên sông.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.