Đâu đó là nơi em ở

Posted: 02/05/2019 in Âm Nhạc, Diệu Lam, Hà Thanh (VN), Thơ, Đỗ Hải

Đỗ Hải

Thơ: Diệu Lam; Nhạc: Đỗ Hải; Tiếng hát: Hà Thanh (VN)
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Diệu Lam gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.