Hậu tháng tư

Posted: 07/05/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

một đoạn

mưa lả. vào tháng 5. còn rét
nắng. ửng chút xuân. rồi phụt tắt
ngửi mùi thuốc súng ở bên trời
hôm qua. hôm nay còn giết chóc

[ở 4 góc đời lũ người điên
thèm sát nhân tới mức độ ghiền]

mưa xuân

mây cao cẳng
đứng
trong sương
bước đi một bước
trời buồn diết da
mưa xuân
lành lạnh
như là
tiếng khóc thút thít
đổ òa lên tim
một manh áo cũ đi tìm
hồn thất tán
giữa mùa viêm nhiệt
cuồng
bây giờ tháng lạnh tình suôn
hỏi em còn nhớ
hậu tuồng xa xăm

Hoàng Xuân Sơn
2 tháng 5 năm 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.