Những bong bóng cười

Posted: 20/05/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Bong Bóng Cười bán trên hè phố
bơm vào
hít thở
há miệng hớn hở
nhập tràn niềm vui
những Bóng Đời ngây ngô ơi
thiếu niên thanh nữ
em bé khăn quàng cổ
góp mặt trò chơi 
Bóng Cười bay lên bay lên
chạm vùng mây đen chuyển giông tố ì ầm sấm chớp
phù phù bức dư đồ
mờ ảo tranh vân cẩu
nhe răng
hì hì cười.

Lê Phước Dạ Đăng
Saigon 17.05.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.