Trăm năm hề gì | Thả giọt nắng

Posted: 21/05/2019 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Trăm năm hề gì

Khi mưa là gọi nắng về
Tư mùa tám tiết đề huề bên hiên
Đường mây trắng nghĩa thượng thiền
Trùng dương đánh võng nét huyền thậm thâm
Gối đầu lên ngọn tầm xuân
Lũ ong say mật, trăm năm hề gì.

 

Thả giọt nắng

Thả giọt nắng vào minh mông thiên địa
Của tấc lòng hun hút sao khuya
Của trang sách ẩn tàng vô lượng nghĩa
Của đất trời muôn thuở bất phân ly.

Khi hạt cải lấp đầy nhật nguyệt
Người quay về an vị giữa chiều sương
Khi da tóc trở màu xanh biếc
Buồn vui kia thảng thốt bay vèo.

Hãy gõ cửa và nghe lòng xao động
Căn nhà xưa là ngọn gió mưa
Của hạt thóc chứa mùa hạ nóng
Của tình yêu nguyên thủy chơn như.

Thả hạt muối vào minh mông sương gió
Nghe biển rền trên đỉnh tuyết sơn
Khi biển giác chia đều thiên hạ
Mỗi trái tim dung chứa một cội nguồn.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.