Chiều trên phá Tam Giang

Posted: 23/05/2019 in Âm Nhạc, Nhật Trường, Tô Thùy Yên, Thanh Lan, Thơ, Trần Thiện Thanh

Trần Thiện Thanh

Thơ: Tô Thùy Yên; Nhạc: Trần Thiện Thanh; Tiếng hát: Thanh Lan & Nhật Trường
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.