Hề | Bên kia sông | Sấm rền | Vùng đất mới

Posted: 29/05/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Hề

những tên hề mạt hạng
“hoa sữa nở tháng năm”
trời nóng như chảo lửa
nước mắt trong hờn căm

những tên hề đá cá
ngồi chiểm chệ vặt lông
dân khổ hơn con chó
thua con vịt chạy đồng

25.05.2019

 

Bên kia sông

Kính dâng anh linh nhà thơ Tô Thùy Yên

ai về, bất chợt bên kia sông
quê hương, một gánh nặng trong lòng
mười năm, hay còn hơn thế nữa
tàn tốt, còn gì để nói không?

23.05.2019

 

Sấm rền

sáng ra hươ cuốc vài mươi cuốc
đất đã cằn khô quá xá rồi
gà gáy phương đông rền sấm động
bao giờ mới đón hạt mưa rơi!

21.05.2019

 

Vùng đất mới

đùm bọc nhau hết cuộc đời này
nhớ ngày vác củi tận sông ray
leo lét ngọn đèn bên vách lá
bụi đỏ tung trời mí mắt cay

12.05.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.