Chén tui chén bác

Posted: 31/05/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

ai noái chi mược ai
thơ tui mần vẫn có
chút thù tạc lai rai
với bạn bè thân hữu
cùng chương sự dài dài

bạn mền mới khỏi bệnh
răng không tặng một bông
hồng hương lai láng tỏa
ngát thơm vị đồng lần

bạn già in cuốn sách
còn phưng phức mùi đời
tặng bạn chùm bong bóng
như lời nguyện tinh khôi

thơ văn bạn mình hay
cứ tình thiệt vỗ tay
mược kệ người bôi vẽ
câu cú đã an bày

tài lân vượt tài ganh
mừng bạn được vinh danh
nơi cõi thường an trụ
cùng nhau một dỗ dành

hò dzô cụng cái chơi
xa xôi mà gần xịch
cứ nói nói cười cười
cũng có ngày tới đích

còn tin bạn nghe ngóng
còn niềm vui phút giờ
ví mà bạn đi khỏi
còn gì thẩn với thơ

Hoàng Xuân Sơn
30 mai 2019
trong tập Thù Tạc
(tạ sự kiểu Thái Bá Tân)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.