Ngựa sắt – mưa lớn – đường ngập

Posted: 05/06/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Ngựa ta còn trai tráng
“Điện – nước” vẫn ngon lành
cứ “cưỡi mây, leo gió”
ngày hai lượt tàng tàng…

Mưa lớn, thiên hạ sợ
nước chảy siết, ngập đường
ta cười khinh mép nhếch
chuyện nhỏ,
giựt dây cương!

Mấy anh chàng xế nổ
trớn lỡ, vào đầy “bô”
dắt đẩy hùng hục thở
mất lửa, mặt bơ phờ.

Ngựa ta bugi xịn
càng chạy lửa càng ngon
xem nầy, ngay bắp vế
quay tiếng lách tách dòn…

mười hai cây số, sáng
cũng độ đó chiều về
loong nhoong ta mãi cưỡi
chẳng mơ “cỏ bồ-đề” (!)

đường về Mưa lớn ngập
vào đến nhà…

lau Xe.

Lê Phước Dạ Đăng
thành Hồ.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.