Suy nghĩ. sau hoang biệt

Posted: 05/06/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

cái lồng lộng chữ nghĩa
úp úp một lữ trình
trương mục nào vừa khóa
nẻo về. phía u minh

người mang đi tất cả
tinh văn khép trận đồ
không còn gì nghe ngóng
tượng hình của hư vô

đừng. đếm sao thất lạc
triệu đóa vân đã tường
nét cong vay đường thẳng
giữa thục thành ngưng hương

chuỗi xâu hồn tỉ mỉ
có khi hạt ngâu vàng
mùa du dương rộ chín
một dặm về lang thang

Hoàng Xuân Sơn
3 tháng sáu 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.