Khi ra tù

Posted: 06/06/2019 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
(sau bảy năm tù cộng sản)

mai này tụi nó thả tau ra
sẵn còn lại đây một chút quà
tặng mày để đỡ đần khi túng
để nhớ tau, thằng lính quốc gia.

tau tặng mày cái lon gui-gô
có tấm hình tau khắc con bồ
chiếc lon tuy cũ nhưng có ích
tiện để nấu rau hoặc đựng đồ.

tặng mày con dao chưa mài mép
làm bằng nhôm của cánh máy bay
mai này hãy lấy ra mài tiếp
nhẫn nại mà rèn luyện chí trai.

tặng mày thêm cái đục thô sơ
tau lấy từ mảnh thép ba lô
những thứ vứt đi từ cuộc chiến
nhưng vẫn hữu danh chốn tội đồ.

cây đàn này, tau thức hằng đêm
gọt, giũa, gò, mài, khắc…thật êm
thùng đàn, ở đây, tau khó kiếm
đành thế bằng thùng đạn đại liên.

tặng mày luôn cho tau nhẹ gánh
tay không, phủi sạch nợ tù nhân
mày nhớ, tiếng đàn như có cánh
bay xa đánh thức những lương tâm.

tau về, theo bước chân định mệnh
mơ hồ trên từng dấu nắng mưa
hồn vẫn nghe vang lời truyền lệnh
cất lên từ tiếng núi sông xưa.

(21/05/2019)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.