Vượt biển

Posted: 13/06/2019 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

thuở khai thiên sóng đã bạc đầu
lớp xô lớp vỗ đến mênh mông
từ trăm sông đổ về biển mộng
mộng cả tan từ cuộc bể dâu.

người từ đất khốn tuôn ra biển
chẳng thiết cơ ngơi dựng một đời
dốc hết sức tàn tìm đất mới
trùng dương vốn chẳng thấy oan khiên.

người đi. kẻ sống kẻ mất xác
có kẻ vào tù tan cửa nhà
vậy mà người người chấp nhận hết
muốn đổi thay đời phải chia xa.

ra đi đâu phải là tuyệt tích
tâm khảm hằn sâu kỷ niệm sầu
con chim cành gãy không muốn đậu
thì người vượt khó sẽ nên khôn.

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.