Núi, phố và biển

Posted: 24/06/2019 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân
Tặng em dấu yêu…ở núi, ở phố và ở biển

1.
ta về núi ở qua đêm
nghe sương rơi lạnh từng viên đá buồn
nghe cây lót ổ chim muông
nghe rừng thánh thót tiếng cồng chiêng xưa
nghe trong u uẩn lòng ta
tiếng mưa hay tiếng khóc òa của ai?

2.
ta về phố ở vài ngày
bâng khuâng thương những dấu giày không tên
dấu giày nào chỉ riêng em
dẫm tan hoang bậc thềm tim ta chờ
ly cà phê thở ra thơ
ngồi đây hồn bỗng bơ vơ một đời.

3.
ta về biển ngó ra khơi
hồn theo ngọn sóng nằm trôi nghìn trùng…

Phạm Hồng Ân
(01/06/2019)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.