Tệ thiệt! | Cửa hàm luông | Đâu cần

Posted: 26/06/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Tệ thiệt!

tôi đi uống cà phê
quán nào cũng ồn như cái chợ
chẳng nói được chuyện gì
tìm nơi đi tiểu
muốn tiểu trong quần
tôi đi ăn trưa
vào một cái quán
người chủ quán dùng cái danh
để vớt vát cuối đời
nghe toàn chuyện nổ
nhưng thấy như con giun
sài gòn bây giờ tệ thiệt!

25.06.2019

 

Cửa hàm luông

mỗi ngày một cái áo dài
bao nhiêu phụ kiện lai rai đỡ buồn
mênh mông sóng vỗ hàm luông
bên bồi bên lở nước nguồn còn không?

25.06.2019

 

Đâu cần

đôi khi thấy người dễ chịu
một ngày cũng hai bữa cơm
chưa từng nói năng ngọng nghịu
thấy người rúm ró sôi đờm

cao tay vài mươi năm nữa
đâu cần áo đỏ áo xanh
đâu cần lên xe xuống ngựa
đâu cần thưa bác thưa anh!

24.06.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.