Nghĩ tạp tháng Sáu 2019

Posted: 28/06/2019 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

TƯỞNG TIẾC PHẠM TOÀN (1932-2019)

đọc tin ông mất ngậm ngùi
mong Cánh Buồm (*) vẫn ra khơi kiên cường
xin thành kính thắp nén hương
tiễn nhà giáo với thiên lương lìa trần

(*) Nhóm làm sách giáo khoa Cánh Buồm

 
HOÀNG CHÍ PHONG

đấu tranh đâu sợ lao lung
đúng phong cách tiểu anh hùng Hồng Kông
cười coi án nhẹ như không
ra tù tay vác một chồng binh thư

 
DUYỆT BINH

mặc áo lính Mỹ rộng thình
hai cháu tị nạn duyệt binh dàn chào
tương lai cổ áo đeo sao
tướng quân đội Mỹ cháu nào được thăng?

 
ĐẠN KHÓI HỒNG KÔNG

giới trẻ không sợ hơi cay
nhặt quả đạn khói ném ngay trả về
từ Bắc Kinh coi TV
lão Tập thấy khói cay xè mắt lươn

 
ĐẶC KHU

xem tin đàn áp Hồng Kông
tương lai đất nước ai còn ngủ mơ
Hồng Kông là một “đặc khu”
“đặc khu” ta sẽ giống như thế này!

 
MIỆNG QUAN

đừng lo để quốc hội lo
đường tàu cao tốc sẽ cho ai thầu
quốc hội giám sát khít khao
đảm bảo chuyện rước giặc vào êm xuôi

 
Ở HANG

cởi trần mặc mỗi quần đùi
bên sông hút thuốc nhìn trời mây bay
ở hang đâu nghĩ có ngày
chết đi an nghỉ thân này trong lăng

 
THẢM SÁT THIÊN AN MÔN

thoáng đó đã ba mươi năm
còn ai sống sót đến thăm quảng trường
khóc những người yêu quê hương
đấu tranh dân chủ thịt xương tan tành

 
CHUYỆN ĐẦY TỚ NHÂN DÂN

hầu hết đầy tớ nhân dân
chắt chiu tiền bạc chẳng cần bảo kêu
nhỡ mai, mỗ chẳng dệt thêu,
nắng mưa còn có túp lều để che!

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.