Nhớ Montreal

Posted: 01/07/2019 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Phạm Đức Liên, Quang Châu, Thơ

Phan Ni Tấn

Thơ: Phạm Đức Liên; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Vũ Thế Dũng; Tiếng hát: Quang Châu
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.