Of men & men*

Posted: 09/07/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
tặng Hà Nguyên Du**


Which poet
Richard Brautigan

người có tài
hay kiêu ngạo
(tôi không thích những kẻ ta đây)
tự tỏa sáng mình
ốc đảo
vênh vao
tự nhấn chìm
dưới biển cát
không lời
âm hao

tôi thích chơi với
người biết chia
sẻ
chút tâm tư
bé mọn
một chút tình
cỏn con
một đại dương phía trước
bát ngát
cõi
vuông tròn

tôi khoái la cà
cùng
bạn nhậu
nói cười
hể hả
xổ nho
tưng bừng
không ai kềm
chẳng ai soát
tất cả bằng đầu
bằng đuôi
trong cuộc say nhừ tử

tôi
lóng rày
ù tai
điếc đặc
tôi lượm lặt
chiếc giường
tôi lược gương
thường trực
rung bần bật
chăm mai
bón chiều
cót két dây thiều
tôi hư thân
hư đốn
mất nết tệ
nư đời
hãy ngã tôi vào
tinh luyện
cho tôi biết đường
lộn về
nơi chẳng biết

Hoàng Xuân Sơn
tháng mười hai ở Denver
2018
(một xì-tao thơ. kiểu duyên)

* John Steinbeck – Of Mice & Men
** Trích từ tập san Văn Học Mới số 3/2019 do nhà thơ Hà Nguyên Du chủ trương

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.