Độc thoại tháng Bảy

Posted: 15/07/2019 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
(Nhân Quốc khánh Cộng Hòa Pháp 14/7/2019)


Storming of The Bastile
Jean-Pierre Houël

Tháng Bảy. Ôi Paris!
Cho tôi nhớ lại
Một ngày
Có nắng vàng
Cuộn chảy
Bụi trắng sương mù
Rầm rập bước chân
Biển người sóng dậy…

Tiếng hát tháng Bảy
Vẫn còn vang mãi
Bài ca mở đầu cho người nô lệ
Đứng lên xóa bỏ thể chế cường quyền
Từ cung điện Louis XVI
Đến ngục Bastille
Dọc sông Sein… cả Paris…
Và vùng xa xôi rừng nho đồng ruộng
“…Allons enfants de la Patrie…”

Âm vang ngày ấy …
Khắp quê tôi
Một thời cũng vác tấm vông đứng dậy
Vượt thời gian mang hồn tháng Bảy
Cả loài người vẫy tay
Vì không ai muốn sống mãi…
Trong kiếp đọa đày!
“…Nầy Thanh niên ơi!
Đứng lên đáp lời sông núi…”

Cũng như Anh
Dân tôi
Cũng tuốt gươm đứng dậy
Cũng như anh
Tôi mang hồn tháng Bảy
Đuổi loài giặc cướp
Lấn lướt xăm lăng
Bảo vệ quê hương
Gìn giữ hòa bình.

Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.