Những chiếc bóng | Đêm tân hôn

Posted: 22/07/2019 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê văn Hiếu


Shadow people
Barbara Crane

Những chiếc bóng

Lấp lánh / lấp lánh / lấp lánh
Những chiếc bóng lấp lánh

Những bóng người
Những bóng ma trơi

Những bóng đứng lên
Những bóng nằm xuống

Những cánh tay đồng thanh
Những bóng nức nở cười
Những bóng sụt sịt khóc

Những bóng no nê nhai bánh vẽ
Những bóng liêu xiêu say nước lã

Chúng nó ôm nhau
Chúng nó yêu nhau
Quấn tối trời

14.7.2019

 

Đêm tân hôn

Ta yêu đời thực hơn đời mộng
Nhưng ta nhờ mộng để nuôi đời

Đêm qua ta nhớ ta vừa cưới
Đèn hoa vừa thắp thế rồi thôi

Đêm nay không biết làm sao nữa
Giờ tận lòng ta đã rã rời

Đành mượn chén trăng mùa thu trước
Mùa thu lành lạnh có hoa rơi

Đêm nay ta uống mừng ta cưới
Ta cưới mộng ta với mộng trời…

28.6.2019

Lê văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.