Có những niềm riêng

Posted: 23/07/2019 in Âm Nhạc, Hoàng Xuân Sơn, Lê Tín Hương

Lê Tín Hương

Nhạc và lời: Lê Tín Hương; Tiếng hát: Hoàng Xuân Sơn
ban_ky_am

Nguồn bản ký âm: HPro; âm bản mp3: Art2All

Đã đóng bình luận.