Mỗi người là một Quang Trung

Posted: 23/07/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Nói thẳng là tao không sợ thằng Tàu
Tụi bay không dám đánh thì tụi tao cũng đánh
Miễn là tụi bay đừng đâm sau lưng Việt Nam bất hạnh
Đừng lợi dụng danh nghĩa nước tao mà bán rẻ linh hồn

Tụi bay chưa bao giờ ngu mà tính toán cực khôn
Phận “khôn liền” làm tay sai phương Bắc
Tụi bay rửa nhân dân tệ thành đô-la cực kỳ xuất sắc
Thèm được sống như Trump nhưng hồn vía Tập Cận Bình

Tụi bay là con rắn hai đầu cắn mổ rất bất minh
Cứ nhằm vào nhân dân không ngừng phun nọc độc
Còn kẻ thù ngoài biển Đông thì im như thóc
Van lạy, cầu xin rồi ngụy biện hòa bình

Tao nói thật tao không thèm biểu tình
Mà bắn thẳng vào bọn Tàu xâm lược
Bắn luôn tụi bay nếu thằng nào bán nước
Con cháu Rồng Tiên không chấp nhận sống đê hèn

Tụi tao mỗi người là một Quang Trung!

Bùi Chí Vinh
22-7-2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.