Đường sách | Thời chóng mặt | Văn hóa văn hiếc

Posted: 24/07/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh lệ

Đường sách

đường sách, sách nhiều nhưng không sách
ồn như cái chợ
người coi sách như lá mùa thu
cái chợ chiều ế ẩm bên cạnh cái chợ chồm hổm
gánh sơn đông mãi võ múa rắn bán thuốc cao đơn hoàn tán
nghe đinh tai nhức óc
ly cà phê chua lét
đi tìm restroom mất mấy ngàn
vội vàng lật đật sợ tiểu trong quần
ôi! con đường sách
một đi không hẹn tái ngộ!

17.07.2019

 

Thời chóng mặt

thời thổ tả với cái lu chống ngập
ôi quê hương ruộng thẳng cánh cò bay
những hình nộm xênh xang mũ lọng
đi vòng quanh xoay tít đèn quay

thời chóng mặt với cái lon cái lá
ôi quê hương rầu quá phải không em
mỏi mắt tìm con tôm con cá
lũ súc sinh bên hũ rượu say mèm

15.07.2019

Văn hoa văn hiếc

tôi có gặp những người
sống già như gốc mít
mặt mày nhăn nheo khô khốc
nhưng lại hèn như ngọn cỏ
dù không lấy việc chọi gà làm vui (*)
không lấy việc cờ bạc làm thích
chỉ thích rượu ngon mê giọng nhảm
viết và vẽ vời ba rọi
như con đà điểu trong một cơn bão cát
tôi cũng có gặp những người đổ mồ hôi hằng ngày
quần áo lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ
không văn hoa văn hiếc
nhưng thẳng băng ruột ngựa
chẳng cần thỏa lòng vị kỷ
vậy đấy!
tôi bắt đầu ngán văn hoa văn hiếc
chữ nghĩa đầy mình
ngán thiệt tình !

14.07.2019

(*) chữ trong Hịch Tướng Sĩ

Huỳnh Minh lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.