Sến ca

Posted: 06/08/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Sến đi hát sến nữa đi
sến đau nước mất sến vì gia vong
cao siêu mà sống hai lòng
sao bằng sến súa đục trong tỏ tường

Sến không buôn bán quê hương
không mời quân giặc xâm loàn phá quê
suốt đời ở đợ làm thuê
suốt đời nương rẫy bưng bê cho người

Sến thơ sến nhạc không tồi
sến ru bé ngủ những lời nôm na
sến không nhận giặc làm cha
như ai ngồi viện ngồi tòa trên cao

Ai khinh khi sến súa nào
khinh khi sến sẽ đọa vào u minh
sến bao giờ cũng chung tình
trừ khi sến đáo tụng đình tham quan

Sến anh sến ả sến nàng
sến liều thân để giang san trường tồn
cao siêu mà sống lộn hồn
thì so với sến nương còn rất thua

Sến ơi đừng có thẹn thùa
về đây ta tặng lá bùa sến ca!

Nguyễn Hàn Chung
August 2, 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.