Lục bát. Giữa sáng & tối

Posted: 07/08/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

mây lành

dần lan
theo ngày u minh
hốt nhiên nở đóa thần tình nhiên đăng
bay lên một cõi mây hằng
rồi chiêm nghiệm với
lương vân thục hiền
đời vàng
như giọt nắng xiên
nào hay cát đá
loạn miền thu dung
mây bay qua trảng mịt mùng
đừng che nến thắp
giữa khung nền nhà
mai. còn sáng áo người ta
chút vân trên lụa
cũng là vân vi

run
với lê nguyên tịnh

ngồi rung tay với đạo tràng
bỗng nghe xương cốt
lầm than xứ người
già rồi
qua lão đến nơi
run run bưng một phương đời
nhá nhem
hôm nao. nhớ. đượccòn thèm
mùi vân của tía
mùi mềm của trăng
mùi nhiêu khê của hường hằng
mùi giản dị
của khăng khít. kề
buồn
là dục tú thấp tê
bấm đau còn nhớ
đường về thuỵ hôn

 
gởi
với phong vân

tôi gởi vầng trán nơi em
để nghe thơ dại cùng thèm luyến lưu
gởi thêm màu mây trời chiều
mang chút hồ mị cầu kiều riêng tư
gởi em trái tim gió mù
thổi mùa tận tuỵ màu dư âm người

Hoàng Xuân Sơn
18 juillet 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.