Hịch Sát Thát

Posted: 20/08/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Gạt qua mọi tranh luận về bãi Tư Chính
Chúng ta không cần các học giả đánh võ mồm
Chúng ta không cần đám thương thuyết với bọn Tàu trong phòng máy lạnh
Biển Việt Nam phải là của người Việt Nam

Cha ông chúng ta đã đổ máu từ ngàn xưa mới có được giang san
Mới có đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau hình cong như chữ S
Mới có thềm lục địa hôm nay một cách rõ ràng
Những hòn đảo trồi lên bằng xương thịt

Chúng ta tẩy chay những cuộc đi đêm bán mình cho giặc
Những thỏa thuận âm mưu làm thuộc địa thiên triều
Nếu lịch sử lập lại tấn tuồng bọn vong nô Trần Ích Tắc
Thì chúng ta cũng có thừa Trần Bình Trọng, Yết Kiêu

Chẳng những tàu của giặc Bắc phương phải cút khỏi vùng biển thân yêu
Mà cả nhãn mác “Made in China” cũng làm ơn cuốn xéo
Chúng ta không cần thứ hàng “chệt” giá bèo
Đất nước này ngọa hổ tàng long không thiếu

Cút, cút sạch lũ bù nhìn giả hiệu
Trả lại cho chúng ta Quang Trung hoàng đế anh hùng
Bắc Bình Vương đi đến đâu đều bách thắng
Lính Càn Long chạy về Lưỡng Quảng vẫn còn run!

19-8-2019
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.