Dòng sông tôi yêu

Posted: 30/08/2019 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

Ơi hỡi Dòng sông! Ai đặt Ba Lai
Bãi lỡ bãi bồi…hai đầu mặn – lạt
có còn nối mạch chín nhánh Cửu Long? (*)

Ba Lai quê tôi ngan ngát mênh mông
lúc mưa thuận lúa trổ vun đồng
khi nghịch mùa vườn cây thưa trái…
thượng nguồn ruộng khô nắng cháy
hạ lưu gió xoáy muối trãi trắng đồng!

Ơi Ba Lai quê xa …
đã mấy mùa xuân qua
em hứng bao nhiêu nước mắt
của yêu thương của ngăn cách
của những mảnh đời thao thức trắng đêm!?

Những kỷ niệm nào khó quên
dọc hai bên bờ thương nhớ…
đàn ong húp mật rừng dừa
bầy cá đối giương cờ lội ngược…
đêm ngắm sao trời rơi chìm đáy nước
ngày nhìn sen đốt đỏ lửa giữa Bàu (**)
rầm rập bước chân lớp sau lớp trước…
ấn tích thời gian xuôi ngược bể dâu

Người về từ đâu qua cầu gió lộng
lòng bỗng ngậm ngùi. hy vọng. buồn. vui.
Nhìn nước cuốntrôi mây trời thầm lặng
ruộng muối Bảo Thạnh phơi mình dưới nắng
đồng lúa Tân Xuân ngậm sữa uống trăng
Nhớ quá đi thôi …đêm ngủ không chăn
thao thức nằm nghe bể Đông sóng bủa!

Ôi!
Tôi yêu Ba Lai hai mùa mặn lạt
dù đục phù sa hay phèn chua ngấm đất
tôi vẫn yêu! Vì có một thời …
dòng sông hứng nhiều nước mắt
chung thủy em tôi!

Sông Cửu

(*) Nhớ thời có dự án định hàn kín sông Ba-lai.
(**) Bàu sen nở

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.