Đi | Quay

Posted: 03/09/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Từ vườn khuya
Từ vườn khuya
dinhcuong

Đi

Tặng Cao Quảng Văn

Lánh mình
Trong mỗi chuyến đi

Thấy tôi? Không thấy!
Thấy gì không em

Thấy tân toan một bực thềm

Bò lên thiên đỉnh
Xuống dìm mộ hoa

Thấy hôm xưa
Bóng nguyệt tà

Tôi và em. Giữa phồn hoa động đình

Thấy trăm năm
Một ảnh hình

Huyền lai cổ lục lồng khinh khoái
Đời

25.8.2019

Quay

Dốc. Và đá tảng thụ hình
Lốc cốc cây cảnh bước
Rình rập. Tôi
Leo lên đánh phệt gió ngồi
Trời đất mọc giữa thành lồi
Cung quăng
Sống lâu mới biết được rằng
Bánh
Trái
Vô lự quay
Mòng mòng em

Denver 27.8.2019

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.