Sông lở

Posted: 09/09/2019 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

nó là thằng vô lại
hại nát cả đời em
tóc xưa xõa ngoan hiền
bây chừ trông nham nhở

còng lưng mà ky cóp
phần lở phá phần bồi
thời gian trôi hờ hững
thả tay, đành buông xuôi

trước kia nước da trời
nay đục ngầu bùn cát
xoáy tạo bao ghềnh thác
giấu hiểm sự vô tình

gió thuở xưa thổi quanh
đưa điệu hò sông nước
khi ấy lở hay bồi
làm sao em đoán được

ai mà dò được lòng
sông dòng cạn hay sâu
chảy đến đâu về đâu…

Lê Phước Dạ Đăng
Sài gòn, 04.9.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.