Nắng nghiêng ngày

Posted: 13/09/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nóng hầm hập nghiêng ngày
tôi nằm nghe mùa hè thoi thóp
quạt không dịu nổi
rươm rướm mồ hôi
từ khi nào đá chanh muối ừ giải nhiệt
khiến tôi phát thèm
gà trưa ném tiếng xa xa

cánh cửa sổ đứng im đợi gió
em phong phanh nhéo nhìn nắng nỏ
cành ve chẳng bỏ đồng thanh
ly chanh đường vui tiếng khuấy
ngỡ em mát lạnh
nắng tạt ngoài ao tạnh gió
ngó bất hạnh rũ cành sen

ly đá chanh rướm lạnh nước lem
khúc xạ đỏ hiên ngoài cánh phượng
đương bãi tư chính ngoài kia lấn lường
rựng đỏ biển quan ngại
cơn gió nào xả nóng ai hay
tư thế nào nhả sốt nghiêng ngày
nóng hè điên say!

Viên Dung
07.08.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.