Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây

Posted: 17/09/2019 in Âm Nhạc, Hoàng Phong Linh, Nguyễn Ánh 9, Thái Thanh, Thơ

Nguyễn Ánh 9

Thơ: Hoàng Phong Linh; Nhạc: Nguyễn Ánh 9; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp Âm Việt

Đã đóng bình luận.