Thu khác hỡi người

Posted: 20/09/2019 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung
gửi người theo bước thu xưa

hồi tim đang rạo rực
hay tia nắng rạo rực ghé qua
lá vàng lay háo hức
hay rừng thu háo hức ngã vàng
từ bặt tiếng ve vang
mây trời trôi mệnh bạc buồn vắt ngang
nhặt lá lên bầu bạn
sắc vàng ngã gió ngàn bay nhã nhàn

thì ra vừa sang thu
vàng lá nhắn, dạng thu xưa bày cảnh khổ
cách bước lỡ lá khô
sao không từng bước lánh tội truông hồ
bước nhầm không phải chỗ
núi sông họa khổ, siết vòng kim cô
thu nay, người kể khổ
chim kêu đừng để khổ gánh sông hồ

hồi chuông đổ háo hức
hay tia nắng háo hức vàng pha
vàng rừng say rạo rực
xoay xoay mùa lá rạo rực chuyển vàng
mùa ve đã sang ngang
để mùa người trăm năm ràng mệnh bạc
vừa thu vang ca hát
hỡi người, thu khác nối từng thu đã già

Viên Dung
15.09.2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.