Vài lời với “thế lực thờ địch”

Posted: 30/09/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Nhà thơ Bùi Chí Vinh

Ta muốn bắn các ngươi lâu rồi
Nhưng trời không cho ta có súng
Trời cũng tước đi của ta tuổi thanh xuân hùng dũng
Tuổi thanh xuân vì lòng ái quốc mà tàn

18 tuổi ta từng sống dọc ngang
Không làm du đãng mà làm chiến binh đánh giặc
Tình yêu lãng mạn lẫn tình yêu quê hương của ta đều bị các ngươi cướp mất
Các ngươi trả lại ta bằng nghị quyết với nhà tù

65 tuổi ta ngốn hết binh thư
Nhưng làm sao đóng góp cho một triều đình bán nước
Làm sao ta có thể vỗ béo cho những đứa dâng giang sơn vào tay bọn Tàu xâm lược
Ta đã từng thề đốt sạch thơ và hủy diệt khả năng mình

Ta không muốn cống hiến bất cứ cái gì cho một thể chế bất minh
Ta cũng không dại gì bán chữ xây chuồng cho tụi bay giam súc vật
Ta đang sống mà coi như đã mất
Đã tắt thở từ lâu trước sự thống trị bạo tàn

Có lẽ ta mạng Sa Trung Kim nên trời bắt lửa thử vàng
Ta sẽ thử một lần trước khi thành tro bụi
Là nếu có quyền, ta sẽ xóa sổ hết các ngươi không đứa nào thoát khỏi
Các ngươi phải đền tội ngay tại trần gian không đợi đến luân hồi

“Thế lực thờ địch” nào nối gót Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống hãy chống mắt chờ coi!

Bùi Chí Vinh
22-9-2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.